Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.eporcelan.cz jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Dodavatel je povinen neprodleně po odeslání objednávky potvrdit její potvrzení. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu.

Doprava a způsob platby

Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno prostřednictvím přepravní společnosti PPL na uvedenou fakturační adresu. Poštovné a balné je účtováno ve výši 140,- Kč vč. DPH, dobírka 30,- Kč vč. DPH. Zboží zasíláme po úhradě objednávky (převodem, kartou nebo QR kódem) nebo na dobírku (30 Kč) - kupující zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky. Zákazník má při přebírání zásilky povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při zjevném poškození zásilky zákazník toto uvede do předávacího protokolu přepravci a dále postupuje v intencích viz. reklamace.

Doprava na Slovensko a jiné státy v Evropě je kalkulována individuálně v závislosti na váze objednaného sortimentu a vzdálenosti místa doručení. Vždy vychází z platných individuálních ceníků dané přepravní společnosti. Zákazník je o jiné ceně za dopravu předem informován a výše ceny za dopravu je mu odeslána k odsouhlasení. Teprve poté je objednávka expedována.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Obvyklá dodací lhůta činí 7 pracovních dní. Pokud objednané zboží nebude z jakýchkoli důvodů možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Zboží lze vrátit nepoškozené, bez známek užívání do 14 dnů v jakémkoliv vhodném obalu pro transport zpět na adresu firmy spolu s potřebnými dokumenty (faktura). Po obdržení zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Formulář pro odstoupení do smlouvy.

Výdej sortimentu

Na obchodě: po rekapitulaci sortimentu a následné platbě je sortiment buď ponechán v původním originálním balení od výrobce (zatavení ve fólii) nebo (v případě nákupu jednotlivých kusů a tedy rozbalení originálního balení) je sortiment zabalen po jednom, dvou či více kusech dle charakteru sortimentu do bublinkové fólie a předán zákazníkovi.

Zasílání prostřednictvím přepravní společnosti PPL s.r.o: sortiment je zabalen do dvou vrstev bublinkové fólie po jednom, dvou či více kusech dle charakteru sortimentu, jednotlivé „balíčky“ jsou následně vloženy do několika vrstvé krabice, podložené na dně a po obvodu bublinkovou fólií, vzájemně odděleny kartonovou proložkou a na závěr před uzavřením opět proložené bublinkovou fólií a kartonem. Sklo není možné zasílat prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Sortiment je balen na obchodě, na adrese Křenova 19, Praha 6.

Zasílání prostřednictvím přepravní společnosti GEIS s.r.o.: sortiment je uložen na malé nebo velké paletě, zabalen do originální fólie po jednom, dvou či více kusech dle charakteru sortimentu. Sortiment je rozložen na paletě, jednotlivé vrstvy jsou proloženy kartonovou proložkou. Paleta je na závěr komprimována strečovou fólií. Sortiment je balen v místě výrobce porcelánu, společnosti G. Benedikt Karlovy Vary.

Výdej v externím skladu v sídle firmy (pro velkoobchodní zákazníky): Sortiment je zabalen buď v původním originálním balení od výrobce (fólie) nebo v případě nákupu jednotlivých kusů je zabalen v bublinkové fólii. Po kontrole (zejména přepočtu) sortimentu je zákazníkovi nabídnuta k bezpečnému odvozu kartonová proložka, bublinková fólie nebo, pokud nemá vlastní bezpečné úložné prostory, několika vrstvá papírová krabice. Zákazník si zboží po kontrole nakládá do přepravního vozidla sám či za asistence prodávajícího.

Reklamace – nákup přes eshop www.eporcelan.cz

V případě reklamace obsahu zásilky je zákazník toto povinen učinit v provozovně prodávajícího (při reklamaci je se zákazníkem sepsán reklamační protokol) nebo vyplnit reklamační protokol a zaslat na náš e-mail info@eporcelan.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do uplynutí zákonné záruční doby, která činí 24 měsíců. Pro přijetí reklamace je třeba zaslat číslo objednávky nebo doklad o koupi. Pokud Vám přijde zásilka poničená, přiložte k reklamaci prosím fotografie rozbitého sortimentu, popř. porušeného obalu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamace.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR – alternative dispute resolution) z kupní smlouvy (dle Zákona č. 634/1992 Sb) jsou příslušné následující instituce:

Česká obchodní inspekce, se sídlem:
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
IČ: 000 20 869
internetová adresa: https://www.coi.cz/
e-mail: adr@coi.cz
telefon: 296366360

Sdružení českých spotřebitelů z. Ú., se sídlem:
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
internetová adresa: www.konzument.cz
e-mail: scs@konzument.cz
telefon: 261263574

Při on-line nákupu může spotřebitel využít on-line platformu pro řešení sporů (ODR - On–line Dispute Resolution) provozovanou Evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Reklamace – v případě nákupu na obchodě (provozovně)

V případě reklamace zakoupeného zboží v provozovně (obchod eporcelan, Praha 6 Petřiny) je zákazník toto povinen učinit v provozovně prodávajícího (místo, kde bylo zboží zakoupeno). Pro přijetí reklamace je třeba poskytnou doklad o koupi nebo číslo objednávky. Při reklamaci je sepsán se zákazníkem reklamační protokol. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data přijetí reklamace.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR – alternative dispute resolution) z kupní smlouvy (dle Zákona č. 634/1992 Sb) jsou příslušné následující instituce:

Česká obchodní inspekce, se sídlem:
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
IČ: 000 20 869
internetová adresa: https://www.coi.cz/
e-mail: adr@coi.cz
telefon: 296366360

Sdružení českých spotřebitelů z. Ú., se sídlem:
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
internetová adresa: www.konzument.cz
e-mail: scs@konzument.cz
telefon: 261263574

Při on-line nákupu může spotřebitel využít on-line platformu pro řešení sporů (ODR - On–line Dispute Resolution) provozovanou Evropskou komisí:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost MONDAY MORNING s.r.o., IČ: 27147924 (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Nám. Před Bateriemi 909/8. 160 00 Praha 6
   email: info@eporcelan.cz
   telefon: 602 943 257
   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresu nebo kontaktní údaje této fyzické osoby.
  3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Kontaktními údaji pověřence jsou: Pavla Stanzelová , tel: 602 943 257, e-mail: pavla.stanzelova@eporcelan.cz.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
   • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
   • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
 5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (smluvní dopravce PPL)
   • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Český hosting)
   • zajišťující marketingové služby (Jiří Netrh, zpracovatel)
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.